October 25, 2002

Peranan dan Kedudukan Hakim Pengawas dan Pengamat (Hakim)Wasmat dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Tinjauan di LPSukamiskin Bandung).

Artikel terkait