February 8, 2003

Kemungkinan Adanya Mutasi Gen Metalin tetrahidrofolat Reduktase (MTHFR) danatau Sistation b Sintase (CBS) pada Wanita Hamil Penderita Preeklamsi Berat-Eklamsi yang mempunyai Kadar Homosistein Plasma Tinggi dan Melahirkan di Ru-mah Sakit Hasan Sadikin Bandung

Artikel terkait